Zachraň Kostel!


Zachraňme společně kostel ve Kšelích!

Záchrana historického dědictví pro naši komunitu i budoucí generace

 

Bývalý kostel ve Kšelích chátrá jíž více než 50 roků, kdy se evangelická církev přesunula do nedalekého Českého Brodu a stavba sloužila jako sklad. Následně měnil kostel své majitele až skončil v rukách zahraničního podnikatele, se kterým se nám podařilo po dlouhých a složitých jednání domluvit podmínky prodeje a podepsat potřebné smlouvy.

Památku chceme nejen vrátit do českých rukou, ale postupně zde vybudovat multifunkční centrum a zpřístupnit místo všem. Podpora a pomoc dobrých lidí jsou pro tak velký projekt klíčové.

 

Pro podporu záchrany kostela jsme vypsali také sbírku na portálu darujme.cz. Odkaz pro více informací a možnost připojit se k nám zde

 

Obec Kšely, která byla poprvé písemně zmíněná v roce 1266, nabízí pohled na evoluci českého venkova i důležité momenty českých dějin. Původně se obec skládala ze dvou vsí – Horní Kšely a Dolní Kšely – s dvěma zemanskými dvory, a byla svědkem významných událostí, které ovlivnily nejen region, ale i celé České země​​.

Mezi první doložené významné postavy patřil Petr Hájek ze Kšel, jehož rozhodnutí připojit se v roce 1415 k dopisu české šlechty protestujícímu proti upálení Mistra Jana Husa, ukazuje na význam Kšel v rámci širšího historického dění. Po vydání tolerančního patentu v 18. století se staly Kšely centrem reformované církve na Kolínsku. Stavba pozdně barokní evangelické modlitebny začala v roce 1786, a trvala až do roku 1810. Klasicistní průčelí s hranolovou věží bylo k této modlitebně přistavěno v polovině 19. století, což představuje další důležitou etapu v architektonickém vývoji kostela​​.

Evangelický sbor se po vyhnání místních rolníků, kteří se na fungování ale také financování sboru významně podíleli, přesunul do nedalekého Českého Brodu (webové stránky ZDE) a bývalá významná stavba sloužila jako sklad a chátrala. Po revoluci prošla několika soukromými vlasníky, z kterých měl pouze jeden snahu stavbu zachránit a vrátit ji bývalou krásu. V té době se dostalo kostelu opravy věže a částečných úprav střechy. Bohužel i tento majitel nakonec bývalý kostel prodal a stavba se tak dostala do zahraničních rukou čínského podnikatele, který však další opravy nezahájil a kostel tak dlouhá léta chátrá. Aktuální stav z poloviny roku 2023 je již značně špatný. Do střechy na několika místech teče, před téměř 20ti roky vsazená okna na upravené střeše chybí nebo jsou poškozena, dveře opakovaně vylomeny, zbytek vybavení značně poškozený. Kostel tak dlouhé roky slouží jen jako útočiště myším, kunám a nenechavým zvědavcům.

Hned po podpisu smluv jsme zabezpečili vstup a začínáme s tím nejdůležitějším – odstraněním náletů a invaznivních dřevin, čištění prostor a postupnými opravami největších děr ve střeše. Další plány jsou jasné – kostel získáme do plného vlastnictví, opravíme a postupně zde vybudujeme prostory pro veřejné, převážně kulturní aktivity.

Na začátku prosince 2023 jsme pořádali první brigádu a podařilo se nám zpřístupnit kostel, odstranit do stavby prorůstající dřeviny a částečně uklidit uvnitř.

 

Pro záchranu památky ale i její získání potřebujeme podporu každého dobrého člověka. Každý příspěvek, malý či velký, nás přiblíží k cíli. Potřebujeme fyzickou pomoc, ale zároveň vás prosíme, zvažte možnost finančního daru a pomozte nám zachovat tento kousek naší historie.

Finanční dary můžete posílat na transparentní účet 7788001755 / 0600 nebo můžete využít připravený QR kód a upravit částku dle svých možností a preferencí. Pro potvrzení o poskytnutí daru prosím pište na info@nfpivonka.cz

Jsme samozřejmě otevření dalším možnostem pomoci – mimo převodu vlastnictví musíme vyřešit opravy a úpravy stavby, které budou znamenat mnoho řemeslných prací. Pokud nám můžete nabídnout své služby pro bono, prosím, kontaktujte nás na info@nfpivonka.cz.

 

 

 

Galerie: